Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Presidentinvaali 2024

PRESIDENTINVAALIT PERTUNMAALLA 2024

Presidentinvaalien vaalipäivät ovat seuraavat: ensimmäinen kierros 28.1.2024 ja mahdollinen toinen kierros 11.2.2024.
Vaalitoimitus alkaa vaalipäivinä klo 9.00 ja päättyy klo 20.00.

Pertunmaan kunta toimii yhtenä äänestysalueena, jonka äänestyspaikka on kunnantalo, Pertuntie 14.

Ennakkoäänestys
Ennakkoäänestyspaikkana on Pertunmaan kunnantalo, os. Pertuntie 14.
Ennakkoäänestysaika on 17. – 23.1.2024
ma – pe klo 09.00 – 16.00
la – su klo 10.00 – 14.00

ja mahdollisen toisen kierroksen ennakkoäänestys on 31.1. -6.2.2024
ke – pe klo 09.00 – 16.00
la – su klo 10.00 – 14.00
ma – ti klo 09.00 – 16.00

Laitosäänestys
Kunnan laitosäänestyspaikkana toimii Rinnehovi. Siellä asukkaille tapahtuva ennakkoäänestys toimitetaan vaalitoimikunnan määräämällä tavalla.

Kotiäänestys
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on vaikean vamman tai pitkäaikaisen sairauden vuoksi siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikuntalaissa tarkoitetuksi kotikunnaksi. Omaishoitaja voi tietyin edellytyksin äänestää kotiäänestyksessä samalla kertaa kuin kotiäänestykseen oikeutettu hoidettavansa.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse Pertunmaan kunnan keskusvaalilautakunnalle, os. Pertuntie 14, 19430

Pertunmaa, puh.050 – 314 5841, viraston aukioloaikoina klo 9.00 – 15.00.
Ilmoitus kotiäänestykseen on tehtävä viimeistään tiistaina 16.1.2024 ennen klo 16.00 ja mahd. toisen kierroksen kotiäänestykseen viimeistään tiistaina 30.1.2024 klo 16.00.

Ilmoituslomakkeita saa kunnanvirastosta.

Kotiäänestys tapahtuu 17.1. – 23.1.2024 välisenä aikana. Ilmoittautuneelle äänestäjälle ilmoitamme erikseen tarkemman ajan.

Mahdollisen toisen kierroksen kotiäänestys tapahtuu 31.1.- 6.2.2024 välisen aikana.
Ilmoittautuneelle äänestäjälle ilmoitamme erikseen tarkemman ajan.

Äänestäjän on tarvittaessa varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä.