Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Kuulutukset

Tässä on kuntaa koskevat kuulutukset ja viranomaisilmoitukset.

Mäntyharjun ja Pertunmaan kuntien kuntaliitosselvitys / Huomautusmahdollisuuden varaaminen kuntien yhdistymisesityksestä

Huomautusmahdollisuuden varaaminen kuntien yhdistymisesityksestä

Mäntyharjun ja Pertunmaan kuntien kuntaliitosselvitys /
Huomautusmahdollisuuden varaaminen kuntien yhdistymisesityksestä

Pertunmaan kunnanhallitus on 25.3.2024 § 31 päättänyt varata kuntarakennelain 7 §:n mukaisesti kunnan asukkaille ja muille, jotka katsovat asian koskevan itseään, tilaisuuden tehdä huomautuksen ehdotuksesta kuntien yhdistymisesitykseksi.

Kuntaliitosselvityksen nähtäville asetettavat asiakirjat julkaistaan tämän kuulutuksen liitteinä 27.3.–26.4.2024 väliselle ajalle.

Asiakirjat ovat:
– Kuntien yhdistymissopimus
– Kuntaliitosselvitysraportti

Asiakirjat ovat nähtävissä myös Pertunmaan kunnantalolla, Pertuntie 14, 19430 Pertunmaa (avoinna ma-pe klo 9-15)

Huomautukset on jätettävä 26.4.2024 klo 15.00 mennessä Pertunmaan kunnan kirjaamoon, Pertunmaan kirjaamo, Pertuntie 14, 19430 Pertunmaa

Sähköposti: keskustoimisto@pertunmaa.fi 

Kirjekuoreen tai sähköpostin otsikoksi maininta “Huomautus, kuntaliitos”

Pertunmaalla 25.3.2024
PERTUNMAAN KUNNANHALLITUS

Mäntyharjun ja Pertunmaan kuntien erityinen kuntarakenneselvitys ja esitys kuntarakenteen muuttamiseksi (pdf)

Mäntyharjun ja Pertunmaan kuntien yhdistymissopimus (pdf)

Permalink

Yhdistysten ja järjestöjen avustukset haettavana vuodelle 2024

Pertunmaan kunnan yhdistysten ja järjestöjen avustukset vuodelle 2024 julistetaan haettavaksi viimeistään 19.4.2024

Liikunnan ja nuorisotyön avustukset 5 000 euroa osoitetaan sivistys- ja hyvinvointilautakunnalle ja muut avustukset 4 000 euroa kunnanhallitukselle.

Hakemuslomakkeen voi tulostaa (linkki alla) tai noutaa kunnantalolta. Hakemukset tulee jättää määräaikaan mennessä hakemuksessa ilmoitettujen kanavien kautta. 

Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida. 

Pertunmaalla 19.3.2024
KUNNANHALLITUS
SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA

Järjestöavustuksien hakemuslomake pohja (pdf)

Permalink

Tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen valmistelu 2024

Ehdotus Etelä-Savon merkittäviksi tulvariskialueiksi sekä tulvariskien
hallintasuunnitelmien ja ympäristöselostuksen valmistelu.
Klikkaa linkeistä.

https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/54131222/Kuulutus_tulvariskialueeet_15032024.pdf/768ae4bd-8224-a0d4-8c67-78cf693d0eb7?t=1710399071525

https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/54131222/Ehdotus_tulvariskialueeet_15032024.pdf/78cd88ec-6873-f3e0-a4c1-55fdbe7de699?t=1710399034575

https://vesi.fi/aineistopankki/tulvariskien-hallintasuunnitelman-ja-ymparistoselostuksen-valmistelu-2024/

Permalink

Etelä-Savon 4. vaihemaakuntakaavan (tuulivoima) kaavaluonnoksen nähtäville asettaminen

Maakuntakaavaluonnos valmisteluaineistoineen on luettavissa maakuntaliiton internetsivuilla: https://www.esavo.fi/vaihekaava4

Etelä-Savon maakuntaliitto järjestää esittelytilaisuudet kaavaluonnoksesta Pieksämäellä ja Kangasniemellä:

• Maanantaina 20.11.2023 klo 17.00–19.00, Kanttila-Sali, Vilhulantie 5, Naarajärvi

• Keskiviikkona 29.11.2023 klo 17.00–19.00, Kangasniemi-sali, Otto Mannisen tie 2, Kangasniemi

Kuulutus –  Etelä-Savon 4. vaihemaakuntakaavan (tuulivoima) kaavaluonnoksen nähtäville asettaminen (pdf)

Etelä-Savon 4. vaihemaakuntakaava luonnos Kaavaselostus (pdf)

Kaavamerkinnät ja -määräykset sekä kaavakarttaote (pdf)

Kaavaluonnoskartta (pdf)

Etelä-Savon 4. vaihemaakuntakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)

Lausuntopyyntö Etelä-Savon 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta ja valmisteluaineistosta (pdf)

Permalink

Kymen jätelautakunta tiedottaa: Jätetaksaesitys nähtävillä

Kymen jätelautakunnassa on valmisteilla jätetaksaesitys ensi vuodelle Kymenlaakson Jäte Oy:n hallituksen esityksestä. Taksaesityksen nähtävillä oloaika on 2.-16.11. klo 12. Varsinaisia lausuntoja ei kunnilta tällä kertaa katsota tarpeelliseksi pyytää.

Alla linkki jätetaksakuulutukseen ja valmisteluasiakirjoihin:
Kymen jätelautakunta tiedottaa: Jätetaksaesitys nähtävillä – Kymen jätelautakunta (kymenjatelautakunta.fi)

Permalink