Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Vesihuolto

Pertunmaan kunnan pohjavedenottamo ja raakaveden käsittelylaitos sijaitsevat Kuortissa. Keskimääräinen otto oli vuonna 2018 n. 160 kuutiota/vrk. Vedenottamolla on kaksi siiviläputkikaivoa. Vedenkäsittelylaitos on kalkkikivi-alkalointilaitos, käsittää suoritusjärjestyksessä ilmastuksen, alkkaloinnin, desinfioinnin UV reaktorilla ja suodatuksen aktiivihiilisuodattimilla haitta-aineiden poistamiseksi. Käsittelyssä ei käytetä minkäänlaisia kemikaaleja.

Laitokselta vesi pumpataan suoraan Kuortin taajama-alueen verkoston kulutukseen sekä Pertunmaan kk:n ylävesisäiliöön.

Kirkonkylän ylävesisäiliön tilavuus on 400 kuutiota. Kunnan vesijohtoverkoston pituus on n. 33 km.

Kunnan viemäriverkoston pituus on n. 33 km. Kunnan jätevedet johdetaan siirtoviemäriä pitkin Heinolan kaupungin puhdistamolle noin 30 pumppaamon kautta.

Kunnalla on sako- ja umpikaivolietteiden vastaanotto Kuortissa, jossa käsittelymenetelmänä toimii välppäys, jonka jälkeen ne johdetaan siirtoviemäriä pitkin Heinolaan.

Kunnan vesilaitos toimittaa veden Lihavanpään vesiosuuskunnalle ja osuuskunnan jätevedet johdetaan Heinolaan siirtoviemäriä pitkin.

Vesilaitoksen ympärivuorokautinen päivystys: Punavaara Oy puh. 040 572 7986.

Vesihuollon laskutuksen hoitaa teknisen toimiston toimistosihteeri Marja-Leena Laitinen, puh. 050 314 5843.

Vedenlaadun laboratoriotulokset (pdf)


Pertunmaan kunnan vesihuoltolaitoksen taksat


Pertunmaan kunnanvaltuusto on hyväksynyt  päätöksellään 13.11.2023 § 42 seuraavat taksat 1.1.2024 alkaen

Veden- ja jäteveden arvonlisäverollinen kulutusmaksutaksa (sis. alv 24 %)
Veden kulutusmaksu 3,10 €/m3
Jäteveden kulutusmaksu 4,38 €/m3
Veden perusmaksu 126,98 €/vuosi/liittymä 

Vesi- ja jätevesiliittymämaksut (alv 0 %)
Veden liittymismaksu 2,45 € /m2
Jäteveden liittymismaksu 3,06 €/m2 

Liittymismaksu määräytyy rakennuksen kerrosalan perusteella siten, että omakotikiinteistöjen kerroin on viisi, rivitalokiinteistöjen kerroin on kolme ja muiden kiinteistöjen kerroin on kaksi. Lisäksi huomioidaan tontin ala yksi kertaa rakennuksen kerrosala. 

Lietteen vastaanottohinnat (sis. alv 24 %) 
Sakokaivoliete ja rasvakaivoliete 23,66 €/m3 
Umpikaivoliete 12,62 €/m3 

1.1.2025 alkaen: 
Veden- ja jäteveden arvonlisäverollinen kulutusmaksutaksa (sis. alv 24 %)
Veden kulutusmaksu 3,41 €/m3
Jäteveden kulutusmaksu 5,17 €/m3
Veden perusmaksu 139,67 €/vuosi/liittymä 

Vesi- ja jätevesiliittymämaksut (alv 0 %) 
Veden liittymismaksu 2,45 € /m2
Jäteveden liittymismaksu 3,06 €/m2 

Lietteen vastaanottohinnat (sis. alv 24 %) 
Sakokaivoliete ja rasvakaivoliete 27,91 €/m3 
Umpikaivoliete 14,89 €/m3 


Lomakkeet
Pertunmaan kunnan jätevesi selvityslomake (doc)
Pertunmaan kunnan jätevesi selvityslomake (pdf)


Vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot (pdf)
Toimintakertomus 2022 (pdf)
Toimintakertomus 2020 (pdf)

Päivystys
Toistaiseksi vesilaitoksen ympärivuorokautinen päivystys
Punavaara Oy
040 572 7986

Vesihuollon laskutus
Marja-Leena Laitinen
050 314 5843

Työnjohtaja
Jouni Kämppi
040 661 9075