Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

“Kyläkeskus”-konsepti kuntakeskusten kehittämiseksi

Keväällä 2019 kuntalaiseilla sekä vapaa-ajan asukkailla oli mahdollisuus
vastata kyselyyn osana Elinvoimainen taajama -hanketta. Vastauksia tuli
reippaasti jonka pohjalta Pirita Nykänen teki diplomityön.

Diplomityö jakautuu kolmeen osaan. Aluksi tarkastellaan kutistuvan
kaupungin käsitettä, ilmiöön liittyviä haasteita sekä pohditaan yleisiä
strategioita, joilla näihin haasteisiin voidaan vastata. Työn toisessa
osassa paneudutaan ”kyläkeskus”-konseptiin, jonka tarkoituksena on luoda
alusta, joka tuo yhteen kuntalaisia, päättäjiä, yhdistysten ja yritysten
edustajia lisäten kohtaamisia ja keskustelua. Konseptin tarkoitus on
luoda turvallinen julkinen ympäristö, jossa vaikuttamisen kynnys
madaltuu ja asukasosallisuus korostuu. Työn kolmannessa osassa
sovelletaan toisen osan ”kyläkeskus”-konseptia Pertunmaan tarpeisiin.

Tämä työ on tehty osana Elinvoimainen taajama -hanketta, jonka
tavoitteena on tunnistaa pienenevien kuntien haasteet ja vahvuudet ja
luoda näiden pohjalta realistisia ratkaisuja kuntien kehittämiseksi
tulevaisuudessa. Hankkeessa ovat mukana Aalto-yliopiston tutkimusyksikkö
Sotera, yhteistyökunnat Harjavalta, Keuruu, Kurikka, Pertunmaa ja
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä sekä ARA,
Ympäristöministeriö ja Sosiaali- ja terveysministeriö.

“Kyläkeskus”-konsepti kuntakeskusten kehittämiseksi (pdf)