Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Ulkoilureitit

Pertunmaan ja Mäntyharjun yhdistävä retkeilyreitti

Polku on osa Mäntyharju – Pertunmaa retkeilyreittiä, jonka yhteispituus on noin 100 km. Reitti jatkuu viitoitettuna Kolunkankaan laavulta Vihantasalmen ja Pyhäkosken kautta Mäntyharjulle. Reitti on osa E10-kaukovaellusreittiä. Reittiä myöten pääsee Valkealan kunnan retkeilyreitille ja Repoveden kansallispuistoon

Reitin ylläpidosta vastaa
– Pertunmaan kunnan tekninen toimi puh (015) 770 241
– Mäntyharjun kunnan liikuntatoimi, Sami Heinikainen 040 352 2685

Jätteiden käsittelyn säännöt
– Retkeilijä tuo maastosta pois ja lajittelee kaiken jonka hän sinne vie
– Kaikki reitin käymälät toimivat kompostoreina, joihin voit laittaa kompostiin kuuluvat jätteet
– Puhtaassa luonnossa on kaikkien ilo kulkea
– Jos näet roskan matkan varrella, tee luonnolle palvelus ja kerää se talteen ja vie roskikseen
– Avotulenteko on sallittu vain laavuilla ja merkityillä taukopaikoilla. Metsäpalovaroituksen aikana avotulenteko on kokonaan kielletty

Pertunmaa – Kuortti

Kartta >>
Tulostettava kartta (pdf)

– pituus 12,5 km, laavulle Pertunmaan kirkonkylältä 5 km, Kuortista 7,5 km
– käyttöaika alkukesästä lumen tuloon saakka
– soveltuu päivän vaellukselle
– tarkoitettu ensisijaisesti patikointiin
– Heposalmen taukopaikka, jossa tulentekopaikka, käymälä ja puukatos
– Nipulin hyväkuntoisella laavulla voi yöpyä. Siellä on käymälä, nuotiopaikka ja polttopuukatos.
– paikalla ei ole juomakelpoista vettä
– reitti on merkitty luontoon sinisillä maalitäplillä, risteykset on viitoitettu
– polku on vaativuudeltaan helppo
– varo liukkaita siltoja, pitkospuita ja kallioita
– reitin varrella on kosteikkopaikkoja
– alueella liikkumiseen ei vaadita aikaisempaa retkeilykokemusta

Pertunmaa – Mäntymotelli

Kartta >>

– käyttöaika alkukesästä lumen tuloon saakka
– pituus n. 27 km, Kolukankaan laavulle Pertunmaan kirkonkylältä n 11 km ja Mäntymotellilta n 17 km
– reitti jatkuu Pertunmaalta Kuorttiin n 12 km
– Mäntymotellilta Mäntyharjulle 20 km
– reitti soveltuu kahden päivän vaellukselle
– tarkoitettu ensisijaisesti patikointiin
– reitillä voi tehdä myös lyhyempiä osavaelluksia
– Motellin laavu sijaitsee Mäntymotellin läheisyydessä, n 1 km
– Kolunkankaan laavulla on mahdollisuus yöpyä
– reitti on merkitty luontoon sinisellä maalimerkillä, risteykset on viitoitettu
– vaativuudeltaan polku on helppo
– pohjaltaan paikoin luonnonmukainen ja kapea, kulkee välillä avohakkuualueella
– varo liukkaita siltoja, pitkospuita ja kallioita
– reitin varrella on kosteikkopaikkoja
– alueella liikkumiseen ei vaadita aikaisempaa retkeilykokemusta

Pankapolku

Polku seuraa pääosin Pankajoen vartta Pieniveden ja Peruveden välillä kirkonkylällä. Polun kokonaispituus on noin 4 kilometriä ja koostuu kahdesta osasta ja kulkee osittain asuinalueella.


Muut retkeilykohteet


Honkaniemi

Kartta>>

Honkaniemen 115 hehtaarin laajuinen luonnonsuojelualue viitostien läheisyydessä Pertunmaalla on yksi Etelä-Savon suurimpia vanhan metsän suojelualueita. Tilaan kuuluu kaksi erillistä palstaa, päätila Honkaniemi Peruveden länsirannalla ja Kuusisto Joutsjärven kylässä. Peruskartassa alueilla ei ole vielä vihreää rasterirajausta suojelualueen merkiksi.  
 
Honkaniemen metsät ovat vanhaa kuusivoittoista ja yli 100-vuotista ja on yksi valtakunnallisen METSO-suojeluohjelman kohteista.. Hakkuista ei ole jälkiä. Arvokkain biotooppi on Peruveden Levänpohjasta alkava korpialue, jossa keväisin Peruveden vesi nousee pitkälle sisämaahan ja muodostaa laajan kosteikkoalueen. Kaikkien palstojen alueella on ollut vuosia hyvä petolintukanta ja alueella on tehty kymmeniä rengastuksia. Isoja haapoja esiintyy, mikä on houkutellut alueelle myös liito-oravat. 
 
Honkaniemeä voidaan pitää yhtenä Etelä-Savon merkittävimmistä metsäisistä suojelualueista ja siitä on iloa kaikille koskematonta luontoa arvostaville ihmisille. 


Varustetaso: Kaikille palstoille johtaa metsäautotiestö. Parkkipaikkoja ei erikseen ole, mutta sopivia levikkeitä pysäköintiin löytyy.  
 
Saapuminen: Kohde on Pertunmaan kirkolta Koirakiveen johtavan Honkaniementien varrella.  Valtatieltä 5 on Levänpohjaan matkaa 3,5 km. 

 
Kuusisto 

Kartta>>

Tämä enimmäkseen vanhaa kuusivaltaista ja koskematonta metsää käsittävä valtion suojelualue on perustettu vuonna 2014.  Kohde on Pertunmaan Pienveden pohjoiskärjessä.  Vanhan metsän alue on Hollonjoen länsipuoli.  Hollonjoen itäpuolella olevalla alueella on paljon normaalin talousmetsän piirteitä (peruskartassa tämä alue on jo rajattu vihreällä rasterilla, mutta joen länsipuolen alue ei ole). Joen länsipuolen vanha kuusiometsä ja pitkä historia petolintujen pesinnöistä ja rengastuksista tekevät siitä hyvän lähiluontokohteen omatoimiseen retkeilyyn. Hollonjoki on myös vanhana uittopurona kiinnostava. 

Varustetaso: Kohteessa ei ole merkittyjä reittejä, liikkuminen siellä tapahtuu kartan ja kompassin avulla. Kohteessa ei ole tulipaikkoja. Vanhan kuusikon ympärysmetsät ovat Pertunmaan kunnan omistuksessa. 

Saapuminen:  Joutsjärven kylällä käännytään Joutsjärventieltä Hietasuontielle, jota ajetaan n. 1 km. Tiehaarassa jatketaan  vasemmalle vievää tietä, jonka alussa oleva puomi on usein avoinna. Ensimmäiselle metsäkohteelle on puomilta kävelymatkaa n. 500 m 
 

Isosuo ja Kassinmäki

Kartta>>

Isosuolla on avoimemman alueen lisäksi muutamia runsaspuustoisia metsäsaarekkeita.  Saarekkeet ovat petolintujen suosimia. Marjastussuona kohde on suosittu. Kassinmäen rinteessä on lehtipuuvaltaisen pieni suojelualue. 

Varustetaso: Kohteissa ei ole merkittyjä reittejä eikä tulipaikkoja. 

Saapuminen: Kohde jää Ruorasmäen kylältä lähtevien Särkänniementien ja Rantolahdentien väliin. 
 

Sahinsuo

Kartta>>

Monipuolinen Natura 2000 -suojelualueena rahoitettu suoelinympäristö Pertunmaan ja Hirvensalmen rajalla. Erityisesti näkemisen arvoinen on mutkitteleva Kolunjoki, joka Heinälammen jälkeen muuttuu suon halki virtaavaksi Sahinjoeksi. Pertunmaan puolella lännestä suolle hukkuvan puron suistossa on isohko tervaleppäkorpi.   

Varustetaso:  Kohteessa ei ole merkittyjä reittejä eikä tulipaikkoja. 

Saapuminen:  Suon länsilaidalle Toivolantieltä Pertunmaan Lihavanpäästä tultaessa ajetaan Uutelantietä noin 7 km, jonka jälkeen käännytään oikealle Puruntielle. Puruntie kulkee suon länsilaitaa.  Suon itälaidalle Toivolantieltä Pertunmaan Hartosenpäästä tultaessa ajetaan Noitintietä (joka muuttuu kunnan rajalla Hartosenpääntieksi) noin 7 km.  Käännytään vasemmalle Riihiahontielle, josta heti oikealle Heinälammentielle, jota ajetaan n. 1,6 km jolloin saavutaan Heinämäentien ja metsätien risteykseen. Tästä risteyksestä Kolunjoelle on kävelymatkaa n. puoli kilometriä ja suon pohjoisosan laidalle vajaa kilometri.  

Lisätietoja ympäristöhallinnon Natura 2000-sivuilta


Laavut

Kolunkankaan laavu
61,30.44°N
26,33.61°E

Nipulin laavu
61,27.73°N
26,26.65°E

Korkiasaaren laavu
61,27.78°N
26,33.42°E

Pykälän laavu
61,30.87°N
26,24.97°E

Sopuahon laavu
61,50.53°N
26,46.80°E

Hintosaaren laavu
61,49.49°N
26,53.70°E

Heposalmen taukopaikka
61,45.00°N
26,41.53°E

Pertunmaa – Kuortti retkeilykartta (pdf)