Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Varhaiskasvatus

Lasten päivähoito Pertunmaan kunnassa

Pertunmaan kunta tarjoaa ilmaisen varhaiskasvatuksen   

Varhaiskasvatus tukee perhettä heidän kasvatustyössään

Toimintaamme ohjaa varhaiskasvatuslaki ja valtakunnallinen sekä sen pohjalta laadittu kunnan varhaiskasvatussuunnitelma. Varhaiskasvatuksen tehtävänä on edistää lapsen kokonaisvaltaista kasvua, oppimista ja hyvinvointia. Jokaiselle lapselle laaditaan yhdessä huoltajien kanssa oma varhaiskasvatussuunnitelma eli vasu, joka ohjaa kasvattajien toimintaa ja pedagogista suunnittelua.

Arvoperustan pohjana ovat turvallisuus ja pysyvyys, oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo, toisen kunnioittamien ja terve itsetunto.

Leikki on lapselle luontaisin  tapa  oppia ja suhtautua maailmaan. Päivittäin harjoittelemme vuorovaikutustaitoja ja hyviä tapoja, mm. leikin ja liikunnan avulla. Ihmettelemme ja tutkimme asioita ja ympäristöä. On tärkeää, että lapsi tulee nähdyksi ja kuulluksi.


Päiväkoti Keinula 

(avoinna ma-pe klo 6-18 välillä hoitoaikavarausten mukaan)
Kuntotie 3
19430 Pertunmaa
050 389 5523
paivakoti.keinula@pertunmaa.fi

Sivitystoimenjohtaja Sari Mäkeläinen  p. 050 389 5540

Leppäkertut 040 705 6030
Neliapilat 040 667 2118

Iltapäivällä klo 15 jälkeen varmimmin tavoitat meidät numerosta 050 389 5523 (päiväkodin johtaja)

Toiminta järjestetään niin, että osan päivää lapset ovat yhdessä ryhmässä ja osan päivää vaihtuvissa pienryhmissä.


Ryhmäperhepäiväkoti Kuuttila 

(avoinna hoitoaikavarausten mukaan)
Kauppatie 2
19410 Kuortti
050 389 5598
kuuttila@pertunmaa.fi


Vuorohoidon periaatteet
päivitetty 7/2023

Varhaiskasvatuslain mukaan vuorohoitoon on oikeutettuja lapset, joiden molemmat vanhemmat/ huoltajat/ samassa taloudessa asuvat aikuiset ovat työstä tai opinnoista johtuen estyneitä hoitamaan lasta. Perheen huoltajien säännöllisestä ja yhtäaikaisesta työstä tai opiskelusta johtuen lapsen hoitoajat ajoittuvat aikaiseen aamuun, ennen klo 6 tai myöhäiseen iltaan klo 18 jälkeen. 

Lapsen hoitoaika on huoltajan työssäoloaika työmatkoineen. Varhaiskasvatus saa pääsääntöisesti kestää enintään kymmenen tuntia yhtäjaksoisesti, lukuun ottamatta vuorohoitoa, jossa päivittäinen hoitopäivän kesto on lapsen tarpeen mukainen. Perheiden tulisi huomioida vuorohoidossa olevien lasten riittävä lepomäärä. Vahva suositus lapselle on 11h lepoa hoitovuorojen välissä. Vanhemman yövuoron jälkeinen lepoaika on 8h vuoron päättymisestä.

Huoltajan harrastustoiminta tai sen ohjaaminen eivät oikeuta vuorohoitoon. Vuorohoitoa ei voi käyttää perheen vapaa-ajan menoihin tai kauppareissuihin. Vuorohoitoa ei tarjota myöskään vanhempien vapaapäivinä, lomapäivinä tai sairaslomalla. Huoltajan oman sairasloman aikana hoitoajasta neuvotellaan oman varhaiskasvatusyksikön kanssa, suositellen kuitenkin lapsen hoidon tapahtuvan klo 9-15 välisenä aikana ja pääsääntöisesti koulun toimintakauden mukaisesti.

Pertunmaalla vuorohoitoa järjestetään Kuortin Kuuttilassa. Varhaiskasvatuslain mukaan kunta voi hankkia palvelut myös toiselta palveluntuottajalta. Vuorohoitoyksikön aukiolot vaihtelevat päivittäin, työntekijät ovat paikalla vain varattujen hoitoaikojen mukaisesti. Kuuttilassa vuorohoitoa järjestetään arkipäivisin klo 05-23 välisenä aikana. Klo 23–05 välisenä aikana kyse on yöhoidosta. Yö-, viikonloppu- ja arkipyhien hoidonjärjestelyistä sovitaan erikseen tapauskohtaisesti. Vuorohoitoyksikköön keskitetään ensisijaisesti vuorohoitoa tarvitsevat lapset. Ellei vuorohoidolle ole tarvetta, saattaa lapsen hoitopaikka vaihtua. 

Hoitoajat tulee varata Daisy – ohjelmalla. Järjestelmässä on 3 viikon varausjakso, joka lukkiutuu aina jaksoa edeltävän viikon maanantaina klo 12. Toivomme, että varatut hoitoajat ovat mahdollisimman todenmukaiset. Mahdolliset muutostarpeet tulee aina sopia erikseen ja toimittaa kirjallisena päiväkodin johtajalle Daisy-viestillä tai puhelimitse tekstiviestillä. Poissaolot pyydetään ilmoittamaan aina hyvissä ajoin Daisyn kautta lapsen varhaiskasvatusryhmään, jotta mahdollisiin muutoksiin pystytään reagoimaan ja resurssit kohdentamaan oikein. Vuorohoitoa tarvitsevien lasten vanhempia pyydämme toimittamaan kummankin vanhemman työvuorot lapsen varhaiskasvatusryhmään.

Toivomme rehellistä toimintaa ja luotamme huoltajien varauksiin, mutta mikäli vuorohoidon osalta ilmenee väärinkäyttöä, asiaan puututaan.


Ruokailu

Aamupala klo 7.45-8.15
Lounas klo 11 / Kuuttila klo 10.45
Välipala klo 14

Päivällinen tarjotaan Kuuttilassa vuorohoidossa oleville lapsille joiden hoitoaika ylittää klo 18 
Iltapala tarjotaan Kuuttilassa vuorohoidossa oleville lapsille joiden hoitoaika ylittää klo 20

Erityisruokavaliot tulee kirjata Daisyyn lapsen perustietolomakkeeseen. Tarvittaessa pyydetään toimittamaan myös “ilmoitus erityisruokavaliosta“- lomake sekä terveydenhoitajan / lääkärintodistus varhaiskasvatusyksikköön.

Varhaiskasvatuksen erityisopettajan palvelut on käytettävissä yksiköissämme.

Jokaiselle päivähoidossa olevalle lapselle tehdään yhdessä vanhempien kanssa varhaiskasvatussuunnitelma eli VASU. Siihen kirjataan  lapsen yksilölliset hoito- ja kasvatustavoitteet. Suunnitelma on tarkistettava vähintään kerran vuodessa.

Katso VASU tästä

Asetus ja laki lasten päivähoidosta

Haku varhaiskavatukseen

Varhaiskasvatuksen muutos- ja irtisanomisilmoituksen tekemiseen/ tulotietojen ilmoittamiseen


Sosiaaliasiamiehen muistutuslomake

Sosiaaliasiamiehen tehtävä

Sivitystoimenjohtaja
Sari Mäkeläinen
sari.makelainen@pertunmaa.fi
puh. 050 389 5540