Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Kuntastrategia

Kutsun kaikki mukaan Pertunmaan kuntastrategian valmisteluun

Kuntastrategia tähtää vuoteen 2026, jolloin Pertunmaa täyttä 100 vuotta. Valmistelun periaatteena on, että kaikki tahot voivat tulla mukaan: 1. päätöksentekijät, 2. henkilöstö, 3. yritykset, 4. yhdistykset ja 5. vakituiset asukkaat ja kausiasukkaat.

Voimassa oleva Pertunmaan kunnan kuntastrategia on vuosille 2019–2023. Kunnan visio 2023: Koko perheen Pertunmaa – yhteisöllinen ja yritysystävällinen PISTE! Kuntastrategian painopisteet: 1. Lapset ja nuoret, 2. Hyvinvointi ja osallisuus, 3. Työ ja yrittäminen, 4. Markkinointi.

Kuntastrategian monet strategiset päämäärät kuten maksuton varhaiskasvatus, kuntalisä, työttömien aktivointi, yhdistystoiminnan tukeminen, vapaa-ajan asukkaat kuntalaisiksi, tunnettavuuden lisääminen ja hyvä imago ovat monilta osin toteutuneet. Kuntastrategian suuri tavoite, asukasluku nousuun, ei ole toteutunut. Pertunmaan kunnan on syytä aloittaa uuden kuntastrategian valmistelu laajassa yhteistyössä ja kuntavaaleissa kesäkuussa 2021 valittujen päätöksentekijöiden kanssa.

Toimintaympäristössä on tapahtunut paljon muutoksia kuten väestöllinen kehitys, talouden haastavuus sekä seudullisen ja alueellisen yhteistyön vahvistuminen. Lisäksi erityisen merkittävää on Etelä-Savon hyvinvointialueen perustaminen 1.1.2023 ja kunnan sote-kustannusten siirtyminen hyvinvointialueelle.

Kunnan verkkosivulle lisätään materiaalia ja suunnitelmia sitä mukaan kun valmistuu. Saa tutustua! Etelä-Savon maakuntaliiton tilastot päivittyvät ajan mukana https://www.esavo.fi/resources/public/Tietoa-Etela-Savosta/Tilastot/Kuntatalous/pertunmaa.pdf.

Virallisesti: Kuntastrategia on kunnanvaltuuston hyväksymä strategia, josta kunnan kaikki keskeisin päätöksenteko, suunnittelu ja kehittäminen johdetaan. Kuntalain 37§ mukaisesti kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Strategia on Pertunmaan kunnan suunnitelma, jolla aiotaan päästä haluttuun päämäärään ja joka sisältää konkreettisia tekoja.

Tervetuloa mukaan!

Ota yhteyttä, tule käymään kunnantalolla tai tartu hihaan missä vaan!

Parhain terveisin Leena, kunnanjohtaja
leena.ruotsalainen@pertunmaa.fi 
040 821 4590

Voimassa oleva kuntastrategia (pdf)

Voimassa olevan kuntastrategian toteutuminen (pdf)

Uuden kuntastrategian valmistelun aikataulua (pdf)

Yhteenveto Etelä-Savon maakuntaliiton tilastoista (pdf)

Lähtökohtia ja tiekartta kunnille TE2024-uudistuksen johtamiseen ja valmisteluun (pdf)

Pertunmaan ilmasto-ohjelma 2022-2035 (pdf)

Etelä-Savon hyvinvointialueen yhdyspintojen kehittämisselvitys loppuraportti (pdf)

Etelä-Savon Hyvinvointialueen palvelustrategia (pdf)

Kunnanvaltuutettujen puheenvuoroja

Kuntastrategiaa moniäänisesti >>

Peruskivi on itsenäinen kunta >>

Huominen on sun >>

Luonnollisesti Pertunmaa >>

Kivoista kivoin Pertunmaa >>