Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

YEL-todistus

Pertunmaan kunnalle palveluja myyvän on huomioitava, että itsenäisten yrittäjien (toiminimi, yksityishenkilö) on toimitettava kunnalle YEL-todistus ennen palvelun myymistä. Kunnalle palvelun ostamisesta vastaavan tahon on pyydettävä yrittäjältä YEL-todistus ja toimitettava se kirjanpitäjälle tai ostoreskontran hoitajalle.

Kuntien eläkevakuutuksen ohjeiden mukaisesti eläketurvaa tulee karttua kaikesta tehdystä työstä. Jos kunta ostaa palveluja itsenäiseltä yrittäjältä (toiminimi, yksityishenkilö), täytyy palvelun ostamisesta vastaavan selvittää yrittäjän eläkevakuutus ja pyytää yrittäjää toimittamaan todistus yrittäjän eläkevakuutuksesta (YEL-todistus).

Jos yritystoiminta on jatkunut yhtäjaksoisesti 4 kk, itsenäisen yrittäjän on otettava 6 kk:n kuluessa yrittäjän eläkevakuutus. Yrittäjätoiminnan ollessa vähäistä (vuosittain eläkelaitoksen vahvistama työtuloraja), ei henkilö ole velvollinen ottamaan YEL-vakuutusta ja työ kuuluu kunnallisen eläkejärjestelmän (KUEL) piiriin.

Jos itsenäisellä yrittäjällä ei ole eläkevakuutusta, täytyy kunnan maksaa laskutetusta työstä tai palvelusta KuEL-eläkemaksua. Yrittäjän kunnalle lähettämä lasku maksetaan yrittäjälle palkanmaksun periaatteiden mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että kunta maksaa yrittäjälle laskun summan vähennettynä eläkemaksulla. Yrittäjä ei ole kuitenkaan työsuhteessa kuntaan vaan hänen kanssaan laaditaan toimeksiantosopimus.

Eläkkeellä oleva henkilö kuuluu KuEL:n piiriin aina 68 vuoden iän täyttymiskuukauden loppuun ja näin ollen kunta on velvollinen suorittamaan työntekijä- ja työnantajamaksut KEVA:Ile, jos YEL-todistusta ei ole. Eläkkeellä oleva yrittäjä toimittaa todistuksen eläkkeellä olostaan.

YEL-todistus, ilmoitus puuttuvasta yrittäjän eläketurvasta taitodistus eläkkeellä olosta lähetetään ensimmäisen laskutuskerran yhteydessä ensisijaisesti sähköpostilla sitä pyytäneelle henkilölle mieluiten pdf-tiedostona ja sen jälkeen vuosittain.