Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Koulunuorisotyö

Peruskoulussa tarvitaan muutakin kuin oppimiseen liittyvää tukea ja ohjausta. Toimintamuotona koulunuorisotyö on helposti lähestyttävä ja hyvä tuki nuoren elämän eri osa-alueilla. Koulussa tehtävä nuorisotyö helpottaa myös opettajien ja oppilashuollon toimijoiden taakkaa nuoren sosiaalisessa kasvattamisessa.

Koulussa tehtävän nuorisotyön avulla voimme tukea nuorten osallisuutta, tarjoamalla helpompi ja epävirallisempi tapa tulla kuulluksi

On tärkeää, että lapsilla ja nuorilla on ympärillään aikuisia, joiden puoleen voi kääntyä ja joille voi puhua hankalammistakin asioista. Hyvät aikuiskontaktit koulussa vaikuttavat keskeisesti kouluviihtyvyyteen ja lisäävät kouluhyvinvointia.

Nuorisotyön menetelmin voimme edistää nuorten yhteisöllisyyttä ja estää kiusaamista vahvistamalla oppilaiden ryhmäytymistä.