Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Etsivä nuorisotyö

Etsivän työn ensisijaisena tehtävänä on auttaa kaikkia alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat jääneet työ- tai opiskeluelämän ulkopuolelle tai jotka tarvitsevat tukea arjessaan. Nuori autetaan tarvittavien palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan ja itsenäistymistään sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille.

Etsivä nuorisotyöntekijä etsii yhdessä nuoren kanssa vastauksia asioihin, jotka askarruttavat hänen mieltään. Hän on läsnä nuoren arjessa ja tarjoaa mahdollisuuden turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Työskentely tapahtuu nuoren ehdoilla huomioiden hänen omat kykynsä ja tarpeensa.

Etsivä nuorisotyöntekijä on alle 29-vuotiasta nuorta varten, joka

  •  ei ole löytänyt sopivaa opiskelupaikkaa
  •  ei ole töissä
  •  opinnot ovat keskeytyneet tai pohtii niiden keskeyttämistä
  •  tarvitsee tukea arjen asioiden hoitamisessa mm. virastoissa asiointiapua
  •  haluaa neuvoja tulevaisuutta varten

Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena on olla läsnä nuorten keskuudessa ja tarjota mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Etsivä nuorisotyö etsii nuoren kanssa ratkaisuja nuoren pulmiin ja kysymyksiin ja auttaa nuorta saavuttamaan tarvitsemansa palvelut.

Etsivä nuorisotyö lyhyesti (pdf)
Tietosuojaseloste etsivä nuorisotyö (pdf)

Nuoriso-ohjaaja/etsivä nuorisotyöntekijä /PNT-ohjaaja
Marjo Mattila
040 632 4370 
marjo.mattila@pertunmaa.fi