Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Tikkutollosta tuotteeksi

Kestävän maaseutumatkailun kehittämisen paikkaperustainen toimintamalli

Onko sinulla matkailijoille sopiva tuote tai palvelu?
Onko sinulla idea tuotteeksi tai palveluksi?
Olisiko mukava tehdä yhteistyötä muiden alueen toimijoiden kanssa?
Tarvitsetko apua markkinointiin? 
 
Pertunmaan kunta yhteistyössä Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin ja Miksei Mikkelin kanssa on saanut hankerahoituksen, jonka on myöntänyt Lapin ELY-keskus harvaan asuttujen alueiden luonto-, ruoka-, kalastus- ja metsästysmatkailuhankkeisiin. Hankkeen nimi on Tikkutollosta tuotteeksi: Kestävän maaseutumatkailun kehittämisen paikkaperustainen toimintamalli. 
 
Hankkeen tavoitteet: 

  1. Yritysten, yhdistysten ja muiden toimijoiden aktivoiminen toimialarajoja ylittäviin kumppanuuksiin ja rohkeisiin kokeiluihin matkailualalla 
  2. Alueen raaka-aineita, historiaa, perinteitä, tarinoita ja elämäntapaa heijastavien tuotteiden ja palveluiden kartoittaminen ja kehittäminen sekä uusien palveluiden muotoilu 
  3. Digitaalisen löydettävyyden ja viestinnän parantaminen varmistamalla matkailupalveluiden ja tuotteiden kansallinen ja kansainvälinen näkyvyys tehokkaimpien digitaalisten ratkaisujen kautta 
  4. Toimintamallin muotoilu maaseutumatkailun kestävään paikkaperustaiseen kehittämiseen, pilottialueella kehitetään työkalupakki – maaseutumatkailun kehittämisen paikallinen toimintamalli 

Hankkeen kohderyhminä ovat paikalliset yritykset, yhdistykset, muut toimijat, kunnan asukkaat, kausiasukkaat sekä kotimaiset ja kansainväliset matkailijat. Hankkeen yhteistyötahot ovat Ruralia-instituutti, Helsingin yliopisto ja Mikkelin kehitysyhtiö Miksei.

Hankkeessa toimii paikallinen projektityöntekijä Hannukka Niemi. 
Hanke on noin vuoden mittainen kestäen syyskuun 2023 loppuun. 

HAMA-hankkeen esittely (pdf)


Pertunmaan kunnassa kerätään luontokohteita, nähtävyyksiä ja reittejä Outdooractive-sovellukseen matkailijoiden löydettäviksi. Ilmoita itsellesi mieleen tuleva kohde tai reitti Googlen lomakkeilla.

Lomake reittitiedoille >>

Lomake kohdetiedoille >>

Lomakkeet ovat saatavana myös tulostettavassa pdf-muodossa.

Lomake reittitiedoille (pdf)

Lomake kohdetiedoille (pdf)


Visit Pertunmaa –sivusto on julkaistu

Tutustu!
www.visitpertunmaa.fi13.2.2023


29.9.2023

Tikkutollosta tuotteeksi-hanke päättyy 30.9.2023. 

Seuraavassa asioita, joita hankkeen aikana toteutettiin:

  • Visit Pertunmaa -verkkosivusto: Hanke onnistui luomaan Pertunmaalle houkuttelevan matkailuportaalin ja verkkosivuston, jotka tarjoavat tietoa alueen nähtävyyksistä, majoitusvaihtoehdoista, aktiviteeteista ja tapahtumista. Verkkosivusto on selkeä ja helppokäyttöinen. Lisäksi verkkosivulle on linkitetty Outdooractive-kohteet ja reitit, eli näin ollen karttatietoa saa suoraan kännykkäänsä tai älykelloonsa.
  • Yrittäjien tukeminen ja aktivointi: Hanke tarjosi tukea paikallisille yrittäjille heidän tuotteidensa ja palveluidensa kanssa. Yrittäjille tarjottiin verkostoitumismahdollisuuksia, työpajoja ja opintoretkiä, jotka auttoivat heitä edistämään liiketoimintaansa.
  • Yrityskohtainen sparraus: Hanke tarjosi myös yrittäjille yrityskohtaista sparrausta ja antoi heille konkreettisia ideoita toiminnan parantamiseksi.
  • Lähiruokakierros: Heinäkuussa järjestettiin onnistunut Lähiruokakierros, joka houkutteli paikallisia ja ulkopaikkakuntalaisia. Kierroksella esiteltiin paikallisia ruokatuotteita ja edistettiin niiden myyntiä.
  • Sosiaalisen median nostot: Hankkeessa nostettiin paikallisiin sosiaalisen median kanaviin kohteita ja reittejä, mikä lisäsi Pertunmaan näkyvyyttä ainakin paikkakunnalla mökkeilevien joukossa. 
  • Opintomatka Verlaan: Yhdeksän yrittäjän tai yrittäjäksi aikovan kanssa tutustuttiin Verlaan ja siellä toteutettuun itsepalveluna toimivaan matkailu- ja majoitustoimintaan. Oppaina olivat alan johtavat tekijät eli Tony Tavi ja Sami Hänninen. Opintomatka Verlaan oli erittäin antoisa ja opettavainen kokemus, joka tarjosi arvokasta tietoa matkailukohteen digitalisaatiosta ja automatisaatiosta. Saamamme tiedot ja näkemykset auttavat edistämään Pertunmaan matkailua ja tarjoamaan matkailijoille entistä parempia palveluita tulevaisuudessa.

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti  tulee julkaisemaan loppuraportin toimintamallin muodossa.

Muiden hama-hankkeiden tuloksiin voi tutustua osoitteessa https://www.ely-keskus.fi/web/harvaarvaa/tarinoita


Projektityöntekijä 
Hannukka Niemi 
hannukka.niemi@pertunmaa.fi 
040 190 7158