Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Kuntastrategiaa moniäänisesti

9.4.2022

Kunnanvaltuuston tehtävä on päättää kuntastrategiasta. Kullakin valtuustolla on kausittain oma suunnitelmansa, mikä kertoo johdonmukaisesti keinoja, joilla saavutetaan päämäärämme. Olemme määritelleet valmistelun ajaksi noin puoli vuotta. Tarkoituksemme on kerätä tietoa mahdollisimman laaja-alaisesti, luottamushenkilöiltä, työntekijöiltä ja kuntalaisilta vauvasta senioreihin.

Kunta on olemassa ihmisiä varten. Kuntalaiset tekevät kunnan, me tarvitsemme palveluita, laki turvaa meille palvelut. Kunta on jokaisen arjessa: tiet, vesi, puhtaus, maankäyttö, koulu, kirjasto, harrastukset, elinvoimaa luovat asiat. Asioita, jotka puhututtavat. Varmasti kaikilla on jotain sanottavaa kunnasta. Kuntalaisen mielipide kiinnostaa. Koronapandemia on patouttanut tarvetta kohtaamisiin ja tapahtumiin. Teemme parhaamme saadaksemme monikanavaisesti tavoitettua ihmisiä.

Kaikki ovat oman elämänsä asiantuntijoita, toiset välillä jopa toisten ihmisten elämien asiantuntijoita. Valtuuston väki edustaa vain pientä osaa kunnan potentiaalista, vaikka päättäjän toimeksianto onkin kuntalaisten äänestäminä heille annettu. Nykyaikaisessa kunnassa korostuu vuorovaikutus ja lähidemokratia. Toivoisin matalaa kynnystä olla kansalaisaktiivi. Opetella kertomaan, kun pyyhkii hyvin, tai jos se pyyhe puuttuu. Kunnanvaltuutettujen tehtävänä on opetella kuuntelemaan, erotella jyvät akanoista ja keskustellen muodostaa suunta suunnitelmassa.

Pikaisella kysymyskierroksella kunnanvaltuutettujen kesken nousi uutta strategiaa koskeviksi toiveiksi muun muassa: tiekartta, selkeys, talous (mihin on varaa), työkalu, me-henki, miten erotutaan ja kuvaus mihin tämä valtuusto käyttää rahaa. Siihen halutaan konkretiaa ja tavoitteita. Strategia on onnistunut vain, jos sen sisäistäminen käytännössä toteutuu hyvin. Eli sitten kun strategia on valmis, sen toteuttaminen ja lunastaminen alkaa. Tämän valtuustokauden oppeja ovatkin jatkuva strategiointi, päätöksenteon notkeus ja kyky mukautua muuttuvassa maailmassa.

Pertunmaan kunnan kuntastrategiaa leimaa kapea talousraami. Kun sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut siirtyvät rahoituksineen hyvinvointialueelle, kunnan käyttötaloudeksi jää noin 40 % nykyisestä. Emme voi tietää tarkkaan, miten kaikki sujuu tämän valtuustokauden aikana. Eteenpäin on mentävä, muuten jämähdetään ja taannutaan. Toivomme, että panostuksemme lapsiystävällisyyteen ja asukaslähtöisyyteen tuottaa uusia kuntalaisia ja vuorovaikutusta. Satsaamalla Kuorttiin – Portti Pertunmaalle ja Etelä-Savoon-hankkeessa tavoittelemme lieveilmiönä elinvoimaisuuden leviämistä koko kunnan alueelle.

Kuntaliiton Tulevaisuuden kuntien visiointityössä pienen kunnan visiota kuvataan näin:

”Pienissä kunnissa ollaan lähellä ihmistä – toimintakulttuuri ketterä, nopea ja innovatiivinen. Pieni kunta tarjoaa elämää usein luonnon äärellä. Väljä ja viihtyisä elinympäristö on osana monipaikkaista elämäntapaa. Rajattoman nopeasti toimivat nettiyhteydet mahdollistavat työn ja asioinnin paikkariippumattomasti.”

Kuulostaa tutulta? Tulevaisuus on nyt, elämme tätä. Tehdään parempaa tulevaisuutta, olethan mukana.

Pidetään yhteyttä:
Annukka Räisänen
Pertunmaan kunnanvaltuuston puheenjohtaja
050 591 0813
annukka.raisanen@pertunmaa.fi