Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Mäntyharjun ja Pertunmaan kuntaliitosselvitys alkaa

Valtiovarainministeriö on tehnyt tänään 1.2.24 päätöksen erityisen kuntajakoselvityksen toimittamisesta ja kuntajakoselvittäjän asettamisesta.

Suorat lainaukset valtiovarainministeriön päätöksestä:

Valtiovarainministeriö määrää kuntarakennelain 15 §:n perusteella toimitettavaksi erityisen kuntajakoselvityksen Pertunmaan ja Mäntyharjun kuntien välillä.

Samalla ministeriö asettaa kuntajakoselvittäjäksi HT Eero Laesterän.

Selvityksen tehtävänä on toteuttaa erityinen kuntajaksoselvitys kunnan asukkaiden lakisääteisten palvelujen turvaamiseksi siten, että mahdollinen yhdistyminen voisi tulla voimaan 1.1.2025.

Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevaa kuntaa koskevassa erityisessä kuntajakoselvityksessä kuntajakoselvittäjän on tehtävä mukana olevien kuntien valtuustoille ehdotus kuntien yhdistämisestä sekä kuntien yhdistysmissopimuksesta.

Jos kaikkien muutoksen kohteena olevien kuntien valtuustot hyväksyvät selvittäjän ehdotuksen, kunnat tekevät selvittäjän ehdotuksen mukaisen yhteisen esityksen kuntajaon muuttamiseksi ministeriölle. Muutoin selvittäjä toimittaa esityksensä kuntajaon muuttamisesta ministeriölle.

Selvitystyö alkaa 1.2.2024 ja päättyy selvityksen valmistuttua, kuitenkin viimeistään 28.3.2024 mennessä. Esitys kuntien yhdistymisestä tulee olla toimitettuna valtionvarainministeriöön 15.5.2024 mennessä.

Leena, kunnanjohtaja, 040 821 4590, leena.ruotsalainen@pertunmaa.fi