Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Pertunmaan kunnanvaltuusto 13.11.2023 pikatiedote

§ 37 Sidonnaisuusrekisterin tietojen päivitys

Kunnanvaltuusto merkitsi tiedoksi saatetuksi tarkastuslautakunnan tarkastamat ja hyväksymät sidonnaisuusilmoitukset.

§ 38 Tilintarkastuspalvelujen kilpailutus tilikausille 2024-2027

Kunnanvaltuusto 

1. päätti valita Pertunmaan kunnan ja tytäryhteisöjen tilikausien 2024–2027 hallinnon ja talouden tilintarkastusyhteisöksi valitaan BDO Audiator Oy:n sekä

2. Option käyttämisestä tilikausille 2028–2029 valtuusto päättää erikseen myöhemmin

päätti lisätä kohdan 3:

3. Tilintarkastuspalveluja tarkistetaan ennen sopimuksen päättymistä, jos Pertunmaan kunnan osalta alkaa kuntajakoselvitys ja selvitys johtaa kuntaliitokseen. 

§ 39 Selvitys tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen

Kunnanvaltuusto merkitsi kunnanhallituksen selvityksen tarkastuslautakunnan vuoden 2022 arviointikertomuksen huomioihin tiedoksi saatetuksi.

§ 40 Honkaniemen laituri ja ruoppaus

Kunnanvaltuusto päätti, että Honkaniemen laituri ja ruoppaus rahoitetaan Rinteen perintövaroista ja totesi, että kustannusarvio on noin 50 000 euroa.

§ 41 Talousarvion toteumavertailu 1.1.–30.9.23

Kunnanvaltuusto päätti merkitä 1.1.–30.9.2023 toteumavertailun tiedoksi saatetuksi.

§ 42 Vesilaitoksen taksojen korotus

Otso Paakkinen teki vastaesityksen Jouni Pekkosen kannattamana kunnanhallituksen esitykselle, ettei vuoden 2025 vesilaitoksen taksoja koroteta.

Kunnanvaltuusto päätti äänin 13-4 kunnanhallituksen esityksen mukaisesti: 

1. 1.1.2024 Pertunmaan kunnan vesilaitoksen taksoja korotetaan seuraavasti: – Vesilaitoksen taksoja nostetaan 10 % – Jätevesilaitoksen taksoja korotetaan 20 %

2. Lisäksi taksoja korotetaan 1.1.2025: – Vesilaitos: 10 % – Jätevesi: 18 %.

§ 43 Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2024

Kunnanhallituksen puheenjohtaja teki muutosesityksen tuloveroprosentin muuttamisesta. Kunnanvaltuusto päätti, että kunnan tuloveroprosentti on 8,90.

§ 44 Kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2024

Kunnanhallituksen puheenjohtaja teki muutosesityksen kiinteistöveroprosentteihin. Kunnanvaltuusto päätti, että yleinen kiinteistöveroprosentti 1,05, vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,65, muiden asuinrakennusten veroprosentti 1,30, yleishyödyllisten yhteisöjen 0,00, voimalaitosten veroprosentti 3,0 ja rakentamaton rakennuspaikka 3,0.

§ 45 Maapohjan veroprosentin vahvistaminen vuodelle 2024

Kunnanhallituksen puheenjohtaja teki muuttoesityksen maapohjan veroprosentiksi. Kunnanvaltuusto päätti, että maapohjan veroprosentti on 1,3.

Lisätietoja:

Annukka Räisänen
kunnanvaltuuston puheenjohtaja
050 591 0813
annukka.raisanen@pertunmaa.fi 

Leena Ruotsalainen
kunnanjohtaja
040 821 4590
leena.ruotsalainen@pertunmaa.fi