Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Pertunmaan kunnanvaltuusto 13.5.2024 pikatiedote

§ 15 Sidonnaisuusrekisterin täydennys/Jari Liukkonen

Kunnanvaltuusto päätti merkitä tiedoksi saatetuksi yllä mainitun sidonnaisrekisterin päivityksen Jari Liukkosen osalta 1.1.2024 alkaen.

§ 16 Sivistystoimenjohtajan-rehtorin vastuualue ja työn määrä

Kunnanvaltuusto päätti merkitä tiedoksi saatetuksi tarkastuslautakunnan huolestuneisuuden sivistystoimenjohtaja-rehtorin laajasta vastuualueesta ja työn määrästä sekä käytännön sijaisuusjärjestelyjen puutteesta.

§ 17 Kaavoituskatsaus

Kunnanvaltuusto päätti merkitä tiedoksi kaavoituskatsauksesta vuodelle 2024.

§ 18 Kiinteistötyöryhmän laatima kiinteistöluokitus

Kunnanvaltuusto päätti merkitä tiedoksi kiinteistötyöryhmän laatiman kiinteistöluokituksen.

§ 19 Talouden neljännesvuosiraportti 1.1.–31.3.2024

Kunnanvaltuusto päätti merkitä tiedoksi talouden neljännesvuosiraportista 1.1.–31.3.2024.

§ 20 Esitys Pertunmaan ja Mäntyharjun kuntien yhdistämisestä 1.1.2025 sekä kuntaliitossopimuksesta

Raimo Mattila esitti Jouni Pekkosen, Otso Paakkisen ja Raili Toivosen kannattamana asian palauttamista uudelleen valmisteluun. Asiasta äänestettiin. Uudelleen palautusta kannatti neljä ja asian käsittelyn jatkamista 13.

Kunnanhallituksen esityksen kohdasta 4 äänestettiin. Raimo Mattila esitti Jouni Pekkosen, Otso Paakkisen ja Raili Toivosen kannattamana ettei hyväksytä Pertunmaan kunnan liittämistä Mäntyharjun kuntaan.

Kunnanhallituksen esityksen kohtaa 4 kannattivat Annukka Räisänen, Jari Liukkonen, Miia Hämäläinen, Ahti Lehtinen, Outi Virtanen, Jari Leppä, Nina Ruuth, Jouko Lehtonen, Markku Pöyry, Ari Lehtimäki, Neija Lepistö, Esko Kilpinen ja Markus Montin.

Kunnanhallituksen esitys hyväksyttiin äänin 13-4.

Kunnanvaltuusto päätti 1. merkitä tiedoksi kuulemisaikana toimitetut huomautukset, 2. hyväksyä kunnan lausunnon huomautuksista, 3. merkitä tiedoksi kuntajakoselvityshenkilön Eero Laesterän esityksen yhdistymisavustuksen määrästä valtioneuvostolle, 4. hyväksyä Pertunmaan kunnan osalta erityisen kuntajakoselvittäjän ehdotuksen Pertunmaan kunnan liittämisestä Mäntyharjun kuntaan 1.1.2025 selvitykseen liittyvän kuntaliitossopimuksen mukaisesti.

§ 21 Anomus palvelukylän kiinteistöjen korjauksiin Tuovi Rinteen perintövaroista

Kunnanvaltuusto päätti myöntää Pertunmaan Tukikoti ry:lle Tuovi Rinteen perintövaroista Pajulan huoneistokorjauksiin sekä Pajulan ja Honkalan ulkomaalauksiin yhteensä 105 100 euroa (sis. alv 24 %).

Lisätietoja:

Annukka Räisänen, kunnanvaltuuston puheenjohtaja
050 591 0813
annukka.raisanen@pertunmaa.fi 

Leena Ruotsalainen, kunnanjohtaja
040 821 4590
leena.ruotsalainen@pertunmaa.fi