Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Tiedote vesillä liikkujille Peruvedellä

Peruvedellä liikkujien tulee noudattaa erityistä varovaisuutta Peruveden eteläosissa liikkuessa. Vesialueella kulkee jätevesiputki, joka laitteiston toimimattomuuden vuoksi on noussut pintaan. Jätevesiputki on vaikeasti havaittavissa, eikä välttämättä näy pinnalle kaikilta osin. Putken oletettu kulkureitti kulkee Pöylinniemen itärannalta Niisaaren ja Nuottisaarten välistä, kiertäen Konnesaaren pohjoispuolelta motellin rantaan.