Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Valtioneuvosto vahvisti Mäntyharjun ja Pertunmaan kuntaliitoksen

Kuntaliitosselvityksen eri vaiheiden ja päätöksien jälkeen Mäntyharjun ja Pertunmaan kuntien kuntaliitos on tosiasia. Mäntyharjun kunnanvaltuusto päätti asiasta äänin 17 kyllä, 9 ei ja 1 tyhjä. Pertunmaan kunnanvaltuusto päätti äänin 13 kyllä ja 4 ei. Kunnanvaltuustot kokoontuivat 13.5.24. Valtioneuvosto vahvisti liitoksen 6.6.24. Pertunmaan kunta liitetään Mäntyharjun kuntaan 1.1.2025.

Kuntaliitoselvityshenkilön Eero Laesterän mukaan kuntaliitoksen aikataulussa tehtiin maailmanennätys. Kyse ei sinänsä ole merkittävästä aikaansaannoksesta. Tiukka aikataulu ei ole koskaan hyväksi. Teimme kuitenkin kuntaliitoksen valtiovarainministeriön määrittämässä aikataulussa. Olen iloinen, että molempien kuntien kunnanvaltuustot tekivät myönteisen päätöksen. Parhaimmillaan ne antavat mahdollisuuden rakentaa yhdessä uutta Mäntyharjun kuntaa.

Kuntaliitos täysillä käyntiin

Valtioneuvoston vahvistuspäätös mahdollistaa uuden kuntaliitosmoottorin käynnistämisen täysillä. Tehtävää riittää. Pitää sovittaa, harmonisoida ja säästää. Valtioneuvoston yhdistysmisavustus 5,5 miljoonaa euroa antaa kuntaliitosstartille mahdollisuuden onnistua. Yhdistymisavustuksesta katetaan Pertunmaan kunnalle pääosin sotekustannuksista syntyneetkumulatiiviset alijäämät n 4 miljoonaa euroa vuodesta 2018. Onneksi rahaa jää vielä muihin toimenpiteisiin.

Talous on tietenkin ykkösasia kuntaliitosvalmistelussa. Molemmilla kunnilla, Mäntyharjulla ja Pertunmaalla, on kuntaliitoksesta huolimatta paineita talouden tasapainottamiseen. Toki on selvää, että tilanne on Pertunmaalla vielä haasteellisempi. Pertunmaan kunta oli kuntaliitoksen liikkeellepaneva voima. Tällä hetkellä kuntien yhteistyössä tehdään palvelujen ja toimintojen yhteensovittamista. Keskeisiä asioita ovat 1. talousarvio vuodelle 2025, 2. henkilöstö, 3. sopimukset, 4. päätöksenteko ja aikataulu,5. It-järjestelmät ja sovellukset, 6. monia pieniä asioita ns. sälää.

Kriittiset äänet

Kuntaliitospäätös kunnanvaltuustoissa toteutui äänestyspäätöksellä. Demokratian yksi vahvuus on siinä, että jokaisella on oikeus ja mahdollisuus sanoittaa oma näkemyksensä. Demokratiaa on myös sovitun päätöksen hyväksyminen. 

Asukasaktiivit keräsivät kaksi adressia. Toisessa oli vaatimus Ruorasmäen liittämisestä Joutsaan ja toisessa Pertunmaan jatkaminen itsenäisenä. Huhtikuussa oli kuulemisaika, jolloin Pertunmaan kuntaan toimitettiin kaksi huomautusta, Mäntyharjulle ei yhtään. 

Ursula Sieväsen huomautus koski Pertunmaan ja Mäntyharjun kuntaliitosesitystä ja sen valmistelua. Kohteena oli erityisesti valtiovarainministeriö ja kuntaliitosselvityshenkilö Eero Laesterä. Huomautusmateriaali toimitettiin Ursula Sieväsen toimesta kanteluna Oikeuskanslerinvirastoon. Valtiovarainministeriö on vastannut kyseiseen kanteluun.

Keijo Sankarin toimittama adressin kylkiäisenä oli huomautus, jossa vastustetaan Mäntyharjun ja Pertunmaan kuntaliitosta sekä Pertunmaan säilyminen itsenäisenä. Erityisessä kuntajakoselvityksessä tuli selkeästi esiin, ettei Pertunmaan kunnalla ole edellytyksiä lakisääteisten palvelujen toteuttamiseen itsenäisenä kuntana.

Yhdistymishallitus päätöksenteon ytimessä

Kuntaliitoksen valmistelussa päätöksenteon ytimessä on yhdistymishallitus, joka yhdistymissopimuksen mukaan muodostuu Mäntyharjun kunnanhallituksesta ja Pertunmaan kunnanhallituksen puheenjohtajistosta, Jari Liukkonen, Outi Virtanen ja Jouni Pekkonen, sekä molempien kunnanvaltuustojen puheenjohtajistosta läsnä- ja puheoikeudella. Pertunmaan kunnasta valtuuston puheenjohtajistossa ovat Annukka Räisänen, Miia Hämäläinen ja Ahti Lehtinen.

Yhdistymishallitus kokoontuu ensimmäisen kerran 26.6.24. Yhdistymishallituksen esityslistat ja pöytäkirjat tulevat molempien kuntien verkkosivuille. Ainakin Pertunmaan kunnan osalta jatketaan pikatiedotteita.

Molempien kuntien kunnanvaltuustot kokoontuvat yhdistyneinä syksyn aikana ainakin kolme kertaa. Yhdistyneen valtuuston tehtävänä on päättää ainakin veroprosenteista ja vuoden 2025 talousarviosta. 

Viranhaltijat ja henkilöstö valmistelijoina

Kaikkia kuntaliitokseen liittyviä asioita valmistelevat kuntien viranhaltijat ja valmisteluun tarvittava henkilöstö. Erityisesti molempien kuntien kunnanjohtajat Mäntyharjun Juho Järvenpää ja Pertunmaan Leena Ruotsalainen ovat keskeisessä roolissa. He toimivat sekä valmisteluvastuullisina että valmistelujen esittelijöinä yhdistymishallitukselle, ja yhdistyneelle valtuustolle. Pertunmaan kunnan johtoryhmä on mukana valmistelussa. Kunnanjohtajan lisäksi johtoryhmään kuuluvat sivistysjohtaja-rehtori Sari Mäkeläinen, tekninen johtaja-rakennustarkastaja Jouni Huusari, vs. päiväkodin johtaja Minna Orpana ja henkilöstön edustaja toimistosihteeri Salla Hutri.

Kuntaliitoksessa ei ole yksin kysymys taloudesta vaan palvelujen ja toimintojen yhteensovittamisesta asukkaiden tarpeiden, ja myös toiveiden, mukaisesti. Molemmissa kunnissa on paljon vahvuuksia, joita kannattaa sovittaa näkemyksellisesti yhteen.

Mäntyharjun kunta pääsee 5-tien varteen kun Kuortista tulee osa uutta Mäntyharjun kuntaa. Elinvoiman kannalta kolme keskeistä taajamaa ovat Kuortin lisäksi Mäntyharjun keskusta ja Pertunmaan kirkonkylä. Lisäksi on lukuisia kyliä, joiden merkitys on myös tärkeä. Uudesta Mäntyharjun kunnasta tulee neljänneksi suurin kunta Etelä-Savossa. Keskeinen voimavara ovat myös vapaa-ajanasukkaat, mökkiläiset. Uusi Mäntyharjun kunta sijoittuu sijaluvulle 13. Loma-asuntoja 6 584.

Erityisen tärkeää on huolehtia asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä, jotka ovat kunnan lakiin kirjattuja tehtäviä. Koulu, varhaiskasvatus, liikunta, kulttuuri, nuorisotyö, Pertuntori ja monet muut asiat on järjestettävä siten, että ne kohtaavat eri-ikäisiä, tukevat mahdollisuutta toimia ja osallistua sekä syventävät yhteisöllisyyttä.

Neuvottelua, ei edunvalvontaa

Kuntaliitoksen yhteensovittaminen ei ole edunvalvontaa. Se on neuvotteluja, kompromisseja ja tasapainoa. Avoin keskustelukulttuuri ja viestintä, yhdessä tekeminen, yhdenvertainen ja tasavertainen kohtelu, kyky kuunnella, toisten arvostaminen ja kunnioittaminen, voivat johtaa hyväänkuntaliitokseen. Jokaisella on avain vaikuttaa kuntaliitoksen toteuttamiseen hyvällä sykkeellä ja hyvässä ilmapiirissä.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelut, Eloisa, ei liity suoraan kuntaliitokseen, mutta sen vaikutus kuntiin erillisinä tai yhdessä on todennäköisesti merkittävä. Eloisa on ilmoittanut, että kaikkien sote-kiinteistöjen vuokrasopimukset irtisanotaan ja neuvottelut vuokrista aloitetaan. Kyse on tietenkin siitä, että Eloisan tavoitteena on laskea vuokrakustannuksia. Jälleen kerran maksajina ovat kunnat. Soten siirto hyvinvointialueille ei johtanut helpotukseen kunnissa. 

Tärkeintä ovat ihmiset

Neuvotteluissa on lähdettävä ihmisistä, oli sitten kyse asukkaista, vakituisista tai mökkiläisistä, yhdistysaktiiveista, vapaaehtoisista, yrittäjistä ja muista toimijoista. Asukkaiden on tärkeää tietää missä kuntaliitoksessa mennään ja ehdottaa omia näkemyksiään palvelujen sekä eri toimintojen toteuttamisesta. Henkilöstön on oltava mukana itseään koskevien päätösten valmistelussa. Yhdistysten ja yritysten toimintaedellytysten vahvistaminen on keskeinen osa elinvoimaista uutta Mäntyharjun kuntaa.

Erityisesti viranhaltijat ja päätöksentekijät ovat juuri sinua varten. Tartu hihaan, lähetä viestiä, soita. Kysy, kerro ja kommentoi. 

Tehdään parhaamme.

Pertunmaa ei katoa mihinkään vain kuntaorganisaatio muuttaa muotoaan.

Leena, kunnanjohtaja, 040 821 4590 leena.ruotsalainen@pertunmaa.fi