Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Tekninen

Tässä on kuntaa koskevat kuulutukset ja viranomaisilmoitukset.

Kuulutus naapurien kuulemisesta rakennushankkeen yhteydessä

Solarigo Oy on jättänyt Pertunmaan kunnalle MRL:n 125 § mukaisen rakennuslupahakemuksen aurinkovoimalan rakentamiseksi tilalle 588-406-2-229. Aurinkovoimalaitos tulisi sijoittumaan tilan länsilaidalle ollen kooltaan noin 9 ha. 

Mahdolliset rakennushankkeen naapuruston muistutukset hakemuksen johdosta on tehtävä kirjallisesti Pertunmaan kunnan rakennustarkastajalle (Pertuntie 14, 19430 Pertunmaa) kuulutusaikana 11.7. – 26.7.2024. 

Rakennuslupahakemuksen materiaali on nähtävillä kuulutusaikana kunnantalon neuvonnassa virka-aikana. 

Pertunmaan kunnan tekninen johtaja – rakennustarkastaja Jouni Huusari 

Permalink