Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Europarlamenttivaalit Pertunmaalla 2024

Europarlamenttivaalien vaalipäivä on 9.6.2024.
Vaalitoimitus alkaa vaalipäivinä klo 9.00 ja päättyy klo 20.00.

Pertunmaan kunta toimii yhtenä äänestysalueena, jonka äänestyspaikka on kunnantalo, Pertuntie 14.

Ennakkoäänestys
Ennakkoäänestyspaikkana on Pertunmaan kunnantalo, os. Pertuntie 14.
Ennakkoäänestysaika on 29.5. – 4.6.2024 
ma – pe klo 09.00 – 16.00  
la – su klo 10.00 – 14.00

Laitosäänestys
Kunnan laitosäänestyspaikkana toimii Rinnehovi. Siellä asukkaille tapahtuva ennakkoäänestys toimitetaan vaalitoimikunnan määräämällä tavalla.

Kotiäänestys 
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on vaikean vamman tai pitkäaikaisen sairauden vuoksi siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikuntalaissa tarkoitetuksi kotikunnaksi. Omaishoitaja voi tietyin edellytyksin äänestää kotiäänestyksessä samalla kertaa kuin kotiäänestykseen oikeutettu hoidettavansa.  

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse Pertunmaan kunnan keskusvaalilautakunnalle, os. Pertuntie 14, 19430 Pertunmaa, puh.050 – 314 5841, viraston aukioloaikoina klo 9.00 – 15.00.  Ilmoituslomakkeita saa kunnanvirastosta.  

Ilmoitus kotiäänestykseen on tehtävä viimeistään tiistaina 28.5.2024 ennen klo 16.00.

Kotiäänestys tapahtuu 29.5. – 4.6.2024 välisenä aikana. Ilmoittautuneelle äänestäjälle ilmoitamme erikseen tarkemman ajan.

Äänestäjän on tarvittaessa varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä.

Pertunmaalla 23.4.2024

PERTUNMAAN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA