Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Pertunmaan kunnanhallitus 12.2.24 pikatiedote

§ 10 Kauppakirjan hyväksyminen, Kattilaharjun määräala

Kunnanhallitus hyväksyi kauppakirjan ja lähettää kaupan edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

§ 11 Etelä-Savon perhekeskustoiminnan yhteistyösopimus 2024-2025

Kunnanhallitus päätti hyväksyä Etelä- Savon perhekeskustoiminnan yhteistyösopimuksen vuosille 2024 -2025.

§ 12 Nimeämispyyntö jätepoliittisen ohjelman ja jätehuollon palvelutason ohjausryhmään

Kunnanhallitus päätti nimetä jätepoliittisen ohjelman ja jätehuollon palvelutason ohjausryhmään varsinaiseksi jäseneksi Ahti Lehtisen ja varajäseneksi Outi Virtasen.

§ 13 Testamenttivarojen käyttö 2023

Kunnanhallitus päätti merkitä tiedoksi Kauko Olavi Mäntysen testamentin, Vanhusten virkistys- ja kuntoutusrahaston sekä Hannu Olavi Vigmanin testamentin selvityksen ja käytön vuonna 2023 sekä saattaa kunnanvaltuuston tietoon

§ 14 Vigmanin testamenttivarojen Nordean rahasto-osuuden purku

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle Vigmanin testamentin Nordean Premium Varainhoito Maltti P Kasvu purkamista.

§ 15 Testamenttivarojen käyttö 2024

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle

1. maksaa Kauko Mäntysen testamenttivaroista nuorten Purnu-retket 1 500 euroa ja retki Jyväskylään 300 euroa, vapun diskot 350 euroa sekä nuorten suunnittelema tapahtuma kesällä 2024,

2. maksaa Vanhusten virkistys- ja kuntoutusrahastosta lauluhetket Rinnehovin ja Leppälän asukkaille ja muille kiinnostuneille, arvio 3 500 euroa sekä inva-wc:n rakentaminen nuorisotalolle, arvio 3 000 euroa,

3. maksaa Vigmanin testamenttivaroista maksuton varhaiskasvatus, arvio 60 000, lasten kotihoidon tuen kuntalisä arvio 25 000 euroa, lapsiperheiden ja + 65 ikäisten uimaliput Heinolaan arvio 2 200, kuntosalimaksut +65, arvio 5 700 euroa, liikunta- ja hyvinvointiohjaajan puolipäiväpalkka, arvio 25 000 euroa sekä 4H:n nuorten kesätyöllistäminen 18 000,

4. pyytää sivistystoimelta arvion oppilaiden tietoteknisten välineiden hankkimisen tarpeesta ja kustannuksista sekä ns. koulutsempparin palkkaamisesta,

5. todeta, että Vigmanin testamenttivarojen velka kunnalle hoidetaan mahdollisimman pian,

6. oikeuttaa kunnanhallituksen päättämään mahdollisesti muiden alle 1000 euron testamenttivarojen käytöstä vuoden 2024 aikana.

§ 16 Markku Suojakarin ero luottamustehtävistä

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto myöntää eron Markku Suojakarille kunnanvaltuuston varajäsenyydestä henkilökohtaisten syiden vuoksi.

§ 17 Kristiina Nurmen ero luottamustehtävistä

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto myöntää eron Kristiina Nurmelle Pertunmaan kunnan luottamustoimista paikkakunnalta muuton vuoksi.

§ 18 Varavaltuutettujen kutsuminen eronneiden tilalle

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuuston puheenjohtaja kutsuu 1. Kristiina Nurmen sijaan valtuuston jäljellä olevalle toimikaudelle 1.3.2024 alkaen kokoomuksen listalta varavaltuutetuksi seuraavan varavaltuutetun Arja Tuomelan sekä

2. Markku Suojakarin sijaan valtuuston jäljellä olevalle toimikaudelle PS ja KD listalta varavaltuutetuksi seuraavan varavaltuutetun Tuula Närhi- Sireenin 20.2.24 lukien.

§ 19 Teknisen lautakunnan jäsenen valinta

Kunnanhallitus päätti esittää, että kunnanvaltuustolle valitsee teknisen lautakunnan jäsenen.

§ 20 Ohjausryhmä ja johtoryhmä kuntajakoselvitykseen

Kunnanhallitus päätti

1. valita kunnanhallituksen puheenjohtajiston Jari Liukkosen, Outi Virtasen ja Jouni Pekkosen sekä kunnanvaltuuston puheenjohtajiston Annukka Räisäsen, Miia Hämäläisen ja Ahti Lehtisen kuntaliitoselvityksen ohjausryhmään, 

2. todeta henkilöstön edustaja ohjausryhmässä on Jytyn pääluottamusmies Salla Hutri,

3. merkitä tiedoksi, että johtoryhmään jäsenet ovat Sari Mäkeläinen ja Leena Ruotsalainen.

§ 21 Hallinto- ja talousosaston käyttösuunnitelma 2024

Kunnanhallitus päätti hyväksyä vuoden 2024 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet.

§ 22 Hallinto- ja talousosaton käyttösuunnitelma 2024

Kunnanhallitus päätti hyväksyä hallinto- ja talousosaston käyttösuunnitelmat vuodelle 2024.

§ 23 Shekkien sekä posti- ja pankkisiirtojen siirtomääräyksien allekirjoittaminen vuonna 2024

Kunnanhallitus päätti myöntää Pertunmaan kunnan tileille Koitti-Pertunmaan Osuuspankissa sekä Danske Bankissa shekkien sekä posti- ja pankkisiirtojen siirtomääräyksien allekirjoittamisoikeuden vuodelle 2024 kunnanhallituksen puheenjohtaja Jari Liukkoselle ja kunnanjohtaja Leena Ruotsalaiselle sekä sivistystoimenjohtaja-rehtori Sari Mäkeläiselle tai tekninen johtaja-rakennustarkastaja Jouni Huusarille heidän toimiessaan kunnanjohtajan sijaisena.

§ 24 Kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston kokousaikataulu 2024

Kunnanhallitus päätti kokousaikataulun keväälle 2024 ja saattaa sen kunnanvaltuuston tietoon.

§ 25 Kunnanvaltuuston 18.12.2023 kokouksen päätösten laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kunnanhallitus totesi, että kunnanvaltuuston 18.12.2023 tekemät päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä.

§ 26 Ilmoitusasiat

Kunnanhallitus merkitsi ilmoitusasiat tietoon saatetuksi.

Lisäpykälä:

§ 27 Vetoomus Ruorasmäen kylän liittämiseksi Joutsaan

Raimo Mattila esitti, että vetoomus otetaan kunnanhallituksen käsittelyyn.
Kunnanhallitus päätti merkitä vetoomuksen tiedoksi ja saattaa sen kuntaliitosselvityksen jatkokäsittelyyn.

Lisätietoja:

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Jari Liukkonen
jari.liukkonen@pertunmaa.fi
040 529 7606

Kunnanjohtaja Leena Ruotsalainen
leena.ruotsalainen@pertunmaa.fi
040 821 4590