Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Pertunmaan kunnanvaltuusto 19.2.2024 pikatiedote

§ 3 Vastaus perussuomalaisten valtuustoryhmän aloitteeseen

Kunnanvaltuusto päätti merkitä vastauksen tiedoksi

§ 4 Kauppakirjan hyväksyminen, Kattilaharjun määräala

Kunnanvaltuusto hyväksyi 2,5 ha määräalan kauppakirjan kunnan omistamasta tilasta Kattilaharju, 588-409-1-49.

§ 5 Testamenttivarojen käyttö 2023

Kunnanvaltuusto päätti merkitä tiedoksi Kauko Olavi Mäntysen testamentin, Vanhusten virkistys- ja kuntoutusrahaston sekä Hannu Olavi Vigmanin testamentin selvityksen ja käytön vuonna 2023.

§ 6 Vigmanin testamenttivarojen Nordean rahasto-osuuden purku

Kunnanvaltuusto päätti purkaa Vigmanin testamentin Nordean Premium Varainhoito Maltti P Kasvu.

§ 7 Testamenttivarojen käyttö 2024

Kunnanvaltuusto päätti 

1. maksaa Kauko Mäntysen testamenttivaroista nuorten Purnu-retket 1 500 euroa ja retki Jyväskylään 300 euroa, vapun diskot 350 euroa sekä nuorten suunnittelema tapahtuma kesällä 2024,

2. maksaa Vanhusten virkistys- ja kuntoutusrahastosta lauluhetket Rinnehovin ja Leppälän asukkaille ja muille kiinnostuneille, arvio 3 500 euroa sekä inva-wc:n rakentaminen nuorisotalolle, arvio 3 000 euroa,

3. maksaa Vigmanin testamenttivaroista maksuton varhaiskasvatus, arvio 60 000, lasten kotihoidon tuen kuntalisä arvio 25 000 euroa, lapsiperheiden ja + 65 ikäisten uimaliput Heinolaan arvio 2 200, kuntosalimaksut +65, arvio 5 700 euroa, liikunta- ja hyvinvointiohjaajan puolipäiväpalkka, arvio 25 000 euroa sekä 4H:n nuorten kesätyöllistäminen 18 000,

4. pyytää sivistystoimelta arvion oppilaiden tietoteknisten välineiden hankkimisen tarpeesta ja kustannuksista sekä ns. koulutsempparin palkkaamisesta,

5. todeta, että Vigmanin testamenttivarojen velka kunnalle hoidetaan mahdollisimman pian,

6. oikeuttaa kunnanhallituksen päättämään mahdollisesti muiden alle 1000 euron testamenttivarojen käytöstä vuoden 2024 aikana.

§ 8 Markku Suojakarin ero luottamustehtävistä

Kunnanvaltuusto päätti myöntää eron Markku Suojakarille kunnanvaltuuston varajäsenyydestä henkilökohtaisten syiden vuoksi.

§ 9 Kristiina Nurmen ero luottamustehtävistä

Kunnanvaltuusto päätti myöntää eron Kristiina Nurmelle Pertunmaan kunnan luottamustoimista paikkakunnalta muuton vuoksi 1.3.2024 alkaen

§ 10 Varavaltuutettujen kutsuminen eronneiden tilalle

Kunnanvaltuusto päätt1, että puheenjohtaja kutsuu

1. Kristiina Nurmen sijaan valtuuston jäljellä olevalle toimikaudelle 1.3.2024 alkaen kokoomuksen listalta varavaltuutetuksi seuraavan varavaltuutetun Arja Tuomelan sekä

2. Markku Suojakarin sijaan valtuuston jäljellä olevalle toimikaudelle PS ja KD listalta varavaltuutetuksi seuraavan varavaltuutetun Tuula Närhi-Sireenin 20.2.24 lukien.

§ 11 Teknisen lautakunnan jäsenen valinta

Kunnanvaltuusto päätti valita tekniselle lautakunnan jäseneksi Outi Virtasen 1.3.2024 alkaen.

§ 12 Kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston kokousaikataulu 2024

Kunnanvaltuusto merkitsi tiedoksi seuraavat muutetut kokousaikataulut:

Kunnanvaltuuston kokousajat keväällä 2024: 19.2, 13.5 ja 17.6.

Kunnanhallituksen kokousajat keväällä 2024: 26.2 (vara), 18.3 (vara), 25.3, 8.4, 29.4 (vara), 6.5, 27.5 (vara), 10.6 ja 24.6 (vara).

Lisätietoja:

Annukka Räisänen, kunnanvaltuuston puheenjohtaja
050 591 0813
annukka.raisanen@pertunmaa.fi 

Leena Ruotsalainen, kunnanjohtaja
040 821 4590
leena.ruotsalainen@pertunmaa.fi