Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Kuulutus

Tässä on kuntaa koskevat kuulutukset ja viranomaisilmoitukset.

Europarlamenttivaalit Pertunmaalla 2024

Europarlamenttivaalien vaalipäivä on 9.6.2024.
Vaalitoimitus alkaa vaalipäivinä klo 9.00 ja päättyy klo 20.00.

Pertunmaan kunta toimii yhtenä äänestysalueena, jonka äänestyspaikka on kunnantalo, Pertuntie 14.

Ennakkoäänestys
Ennakkoäänestyspaikkana on Pertunmaan kunnantalo, os. Pertuntie 14.
Ennakkoäänestysaika on 29.5. – 4.6.2024 
ma – pe klo 09.00 – 16.00  
la – su klo 10.00 – 14.00

Laitosäänestys
Kunnan laitosäänestyspaikkana toimii Rinnehovi. Siellä asukkaille tapahtuva ennakkoäänestys toimitetaan vaalitoimikunnan määräämällä tavalla.

Kotiäänestys 
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on vaikean vamman tai pitkäaikaisen sairauden vuoksi siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikuntalaissa tarkoitetuksi kotikunnaksi. Omaishoitaja voi tietyin edellytyksin äänestää kotiäänestyksessä samalla kertaa kuin kotiäänestykseen oikeutettu hoidettavansa.  

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse Pertunmaan kunnan keskusvaalilautakunnalle, os. Pertuntie 14, 19430 Pertunmaa, puh.050 – 314 5841, viraston aukioloaikoina klo 9.00 – 15.00.  Ilmoituslomakkeita saa kunnanvirastosta.  

Ilmoitus kotiäänestykseen on tehtävä viimeistään tiistaina 28.5.2024 ennen klo 16.00.

Kotiäänestys tapahtuu 29.5. – 4.6.2024 välisenä aikana. Ilmoittautuneelle äänestäjälle ilmoitamme erikseen tarkemman ajan.

Äänestäjän on tarvittaessa varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä.

Pertunmaalla 23.4.2024

PERTUNMAAN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Permalink

Pertunmaan kunnanvaltuuston kokous 13.5.2024

maanantaina 13. toukokuuta klo 18.30
kunnantalon valtuustosalissa, Pertuntie 14.

Asialista on nähtävänä kunnan ilmoitustaululla ja esityslista kunnan verkkosivuilla.  Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kunnanvirastossa 20.5.2024.

Pertunmaa 7.5.2024

Annukka Räisänen
kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Permalink

Mäntyharjun ja Pertunmaan kuntien kuntaliitosselvitys / Huomautusmahdollisuuden varaaminen kuntien yhdistymisesityksestä

Huomautusmahdollisuuden varaaminen kuntien yhdistymisesityksestä

Mäntyharjun ja Pertunmaan kuntien kuntaliitosselvitys /
Huomautusmahdollisuuden varaaminen kuntien yhdistymisesityksestä

Pertunmaan kunnanhallitus on 25.3.2024 § 31 päättänyt varata kuntarakennelain 7 §:n mukaisesti kunnan asukkaille ja muille, jotka katsovat asian koskevan itseään, tilaisuuden tehdä huomautuksen ehdotuksesta kuntien yhdistymisesitykseksi.

Kuntaliitosselvityksen nähtäville asetettavat asiakirjat julkaistaan tämän kuulutuksen liitteinä 27.3.–26.4.2024 väliselle ajalle.

Asiakirjat ovat:
– Kuntien yhdistymissopimus
– Kuntaliitosselvitysraportti

Asiakirjat ovat nähtävissä myös Pertunmaan kunnantalolla, Pertuntie 14, 19430 Pertunmaa (avoinna ma-pe klo 9-15)

Huomautukset on jätettävä 26.4.2024 klo 15.00 mennessä Pertunmaan kunnan kirjaamoon, Pertunmaan kirjaamo, Pertuntie 14, 19430 Pertunmaa

Sähköposti: keskustoimisto@pertunmaa.fi 

Kirjekuoreen tai sähköpostin otsikoksi maininta “Huomautus, kuntaliitos”

Pertunmaalla 25.3.2024
PERTUNMAAN KUNNANHALLITUS

Mäntyharjun ja Pertunmaan kuntien erityinen kuntarakenneselvitys ja esitys kuntarakenteen muuttamiseksi (pdf)

Mäntyharjun ja Pertunmaan kuntien yhdistymissopimus (pdf)

Permalink

Tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen valmistelu 2024

Ehdotus Etelä-Savon merkittäviksi tulvariskialueiksi sekä tulvariskien
hallintasuunnitelmien ja ympäristöselostuksen valmistelu.
Klikkaa linkeistä.

https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/54131222/Kuulutus_tulvariskialueeet_15032024.pdf/768ae4bd-8224-a0d4-8c67-78cf693d0eb7?t=1710399071525

https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/54131222/Ehdotus_tulvariskialueeet_15032024.pdf/78cd88ec-6873-f3e0-a4c1-55fdbe7de699?t=1710399034575

https://vesi.fi/aineistopankki/tulvariskien-hallintasuunnitelman-ja-ymparistoselostuksen-valmistelu-2024/

Permalink

Etelä-Savon 4. vaihemaakuntakaavan (tuulivoima) kaavaluonnoksen nähtäville asettaminen

Maakuntakaavaluonnos valmisteluaineistoineen on luettavissa maakuntaliiton internetsivuilla: https://www.esavo.fi/vaihekaava4

Etelä-Savon maakuntaliitto järjestää esittelytilaisuudet kaavaluonnoksesta Pieksämäellä ja Kangasniemellä:

• Maanantaina 20.11.2023 klo 17.00–19.00, Kanttila-Sali, Vilhulantie 5, Naarajärvi

• Keskiviikkona 29.11.2023 klo 17.00–19.00, Kangasniemi-sali, Otto Mannisen tie 2, Kangasniemi

Kuulutus –  Etelä-Savon 4. vaihemaakuntakaavan (tuulivoima) kaavaluonnoksen nähtäville asettaminen (pdf)

Etelä-Savon 4. vaihemaakuntakaava luonnos Kaavaselostus (pdf)

Kaavamerkinnät ja -määräykset sekä kaavakarttaote (pdf)

Kaavaluonnoskartta (pdf)

Etelä-Savon 4. vaihemaakuntakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)

Lausuntopyyntö Etelä-Savon 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta ja valmisteluaineistosta (pdf)

Permalink